Cette semaine dans Spirou magazine: Une histoire de Capitaine Anchois de 3 pages.(en vente dès mercredi).
Deze week in Spirou magazine: Een verhaaltje van Kapitein Ansjovis van 3 pagina’s.
(vanaf woensdag in de winkel).